sobota, 7 maja 2011

Jeśli na świecie jest jakaś radość to ma ją
człowiek o czystym sercu.

Tomasz a' Kempis