poniedziałek, 15 czerwca 2009


-->
konieczność
szukałem ciebie
najpierw u samego Boga
w dzień biały
i czerniach nocy
przy czterech ran pochodniach
A kiedy przyszłaś
jak sztandar zniszczony
czas się nachylił
ku wieczorowi
Gdzie byłaś
...
W
harmonii bytu
z
bezdrożem.

Agamemnon
13.06.2009