niedziela, 20 czerwca 2010Szukajcie w duchach, w nich są tajemnicze
Dawne przymierza arki - puste skrzynie,
W których strach Boży na dnie - i oblicze...
Biada, w kim zaćmi się - albo zginie!

Juliusz Słowacki


Rzekłbyś nad tęczą, nad którą Dawidy
W psalmach duchowych odnajdują imię,
Czemu królestwa globowe olbrzymie
Nie wam Dawidom podały istotę
Korony swojej - królestwa złote.


Agamemnon
14.06.2010 22:33

O! wy sny dawne, w których się przyśniła
Ludowi - Bogu na przyszłość grożąca

Antychrystowa potęga i siła...

O! tajemnice, od tarczy miesiąca

Odbite - bogdaj na wieki świeciła

W prostocie wasza moc oświecająca...


Juliusz Słowacki